Skiltforum har fått ny daglig leder - men gir ikke helt slipp på den avtroppende!

Generasjonsskifte1. september 2016 takket Trond, som startet Skiltforum i 1982, av som daglig leder, og overlot roret til datteren Vibeke. Hun har utdannelse innen økonomi og ledelse, og mange års erfaring fra ulike kreative bransjer. Vibeke tar over en bedrift som har vært gjennom en del omstillinger, men nå er inne i en periode med god vekst og spennende utfordringer fremover. Skiltforum fremstår i dag som et kreativt og velfungerende team hun har stor tillit til.

Trond, som nestor i bransjen, fortsetter i Skiltforum som kreativ medarbeider og relasjonsbygger, om enn i noe “langsommere tempo” enn før. Trond har stor tro på fremtiden for Skiltforum, og vil være en viktig medarbeider og støttespiller for Skiltforums nye daglige leder og medarbeidere.