Hva er en “produksjonsklar fil” ?

Vår produksjon består av mye håndarbeid, men databaserte maskiner er våre viktigste verktøy.

Vi jobber med såkalt vektoriserte filer. Dette er redigerbare filer som kan endres og forstørres uten at kvaliteten på objektet forringes. Dekor som skal skjæres i vinyl må settes opp i vektorisert format for at vi skal kunne behandle det. Print er noe mer fleksibelt, men er fortsatt avhengig av en høy oppløsning på filen for å gi et godt resultat. Det betyr at typiske billedformater slik som jpeg og png som oftest blir for små.

Adobes programmer danner grunnlaget i grafisk arbeid, og vi jobber best med filformatene .eps, .ai og .pdf. Vi kan også behandle filer fra programmene FlexiSign og CorelDraw, om du skulle ha tilgang på det.

Dersom du ikke har de nødvendige filene tilgjengelig fra før – fortvil ikke. Vi bistår både med design og konvertering av filformater, etter en timespris eller en avtalt fastsum.