Jeg trenger skilt, men vet ikke hva jeg skal velge!

Ingen fare! Det er vår oppgave å sørge for at du får de rette produktene og løsningene som dekker dine behov for skilt og dekor.

Profileringsdesign og skilting er et fag. Utforming av skiltene er naturligvis essensielt, men riktig plassering av det ferdige skiltet er vel så viktig. Man ønsker jo at skiltene har best mulig synlighet, men de skal heller ikke være til sjenanse. For skilting utendørs kan man være nødt til å ta hensyn til kommunale forskrifter, og ofte er skiltingen i tillegg søkepliktig.

Er skiltet søknadspliktig?

Fasadeskilt, og spesielt skilt med lys, er som hovedregel alltid søkepliktig, og søknader skal forestås av ansvarlig foretak. Vi bistår ofte våre kunder med dette, og har mye erfaring med plan- og bygningsetatenes foretrukne prosesser.

Rådgivning

Enten du vil ha ett produkt eller mange – skilter, interiørdekor, bildekor eller displaymateriale – sammen skal vi finne ut av hva du trenger og hvilke løsninger som kan passe for deg.