Hva er en “produksjonsklar fil” ?

Hva er en “produksjonsklar fil” ?

Vår produksjon består av mye håndarbeid, men databaserte maskiner er våre viktigste verktøy. Vi jobber med såkalt vektoriserte filer. Dette er redigerbare filer som kan endres og forstørres uten at kvaliteten på objektet forringes. Dekor som skal skjæres i vinyl må...