Vi har levert info-tavlene til den nyrestaurerte Northrop F-58 Freedom Fighter!