Montering

 

Montering av skilt, fasadedekor og profileringsmateriell


Om du har bestilt skilt eller reklamemateriell fra oss i Skiltforum, hjelper vi også gledelig til med montering. Våre profesjonelle montører kan hjelpe med montering av alle våre produkter: alt fra bildekor og oppsett og oppheng av skilt til montering av lysskilt og fasadebokstaver på næringsbygg.

Vi kan også hjelpe med montering og belysning av reklame- og profileringsmateriell for innendørs- og utendørsskilt samt messestands og utstillingsboder.

Dersom du har behov for montering av skilt og profileringsmateriell, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss i AS Skiltforum.

Vi kan hjelpe med montering både høyt og lavt

I over 30 år har vi hjulpet våre kunder med montering av profileringsmateriell, og vi har erfaring med montering på de aller fleste bygningsoverflater. Vi benytter utelukkende teknikker, skruer og andre monteringsartikler som sikrer at profileringsmateriell er forsvarlig montert og vil tåle de påkjenninger utstyret utsettes for.

Da vi også er produsent av det materiellet vi monterer, vil våre montører være veldig godt kjent med hvilken type montering som er best egnet der materiellet skal monteres. Vi vet også hvordan vi best imøtekommer de behovene du har for eksponering og informasjonsformidling. Dette gjør oss til et naturlig førstevalg ved behov for montering av alle typer skilt og øvrig profileringsmateriell levert av oss.

Vi tilbyr fortrinnsvis montering for våre kunder på Østlandet, men vi er også åpne for monteringsoppdrag ellers i Norge. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Vi kan hjelpe med avklaring før montering gjøres

Bygningseiere, kommuner, vedtekter, lover og regler kan spille en rolle for hvordan montering av større skilt og profileringsartikler skal utføres. Vi har lang erfaring med montering, og vi kjenner til de fleste utfordringene i forbindelse med montering av profilerings- og reklamemateriell. Våre erfarne rådgivere kan derfor bistå med informasjon om hvilke tillatelser som eventuelt må innhentes og hvem dette må avklares med før monteringen igangsettes.

Det kan i mange tilfeller være en søknadsplikt for å sette opp fasadeskilt. Skiltforum AS har lang erfaring med plan-og bygningsetaen og kan bistå i prosessen.