Montering

Om du har bestilt skilt eller reklamemateriell fra oss i Skiltforum hjelper vi gladelig også til med montering. Våre profesjonelle montører kan hjelpe med montering av alle våre produkter, om det er bildekor, oppsett av skilt eller montering av bedriftsnavn på fasader. Vi kan også hjelpe med opplysning/belysning av reklame- og profileringsmateriell - da primært for skilt inne/ute.

Vi kan hjelpe med montering både høyt og lavt

I over 30 år har vi hjulpet med montering av profileringsmateriell høyt og lavt. Vi har montert profileringsmateriell på de aller fleste bygningsoverflater, og vi benytter teknikker, skruer og andre monteringsartikler som sikrer at profileringsmateriell er forsvarlig montert og vil tåle de påkjenninger som kan forventes. Siden vi også produserer profileringsmateriellet vil våre montører være veldig godt kjent med hvilken type montering som er best egnet. Vi er dermed et trygt valg når det er behov for montering av alle skilt og øvrig profileringsmateriell levert av oss.

Vi kan hjelpe med montering i hele landet, men fokuserer mest på Østlandet da dette er vår “bakgård”.

Vi kan hjelpe med avklaring før montering gjøres

Bygningseiere, kommuner, vedtekter, lover og regler kan spille en rolle for montering av større skilt og profileringsartikler. Vi har lang erfaring med montering, og kjenner til de fleste utfordringene man bør forse før man monterer opp reklamemateriell. Våre erfarne rådgivere kan derfor hjelpe med informasjon om hvilke tillatelser som eventuelt behøves og hvem man typisk bør ha avklart skilt/profileringsmateriell med før det monteres.

Trenger du hjelp med montering av profileringsmateriell? Ta kontakt i dag!