Vi leverer en rekke ulike løsninger for informasjonstavler, og plateskilt for enhver funksjon.

Informasjonsskiltene kan være elegante løsninger i akryl og printet folie, eller mer praktiske tavler med utskiftbare paneler. Plateskilt kan produseres i mange ulike materialer, som «eskelokk», som uthengs-/nedhengsskilt, med flotte avstandsstykker, eller helt enkle plater.

Kom til oss med dine ønsker for plateskilt og informasjonsskilt

Funksjon og format for skiltene legger gjerne føringer for materialvalg, men hos oss er det aller meste mulig. Uansett hvordan du ønsker eskelokk, plateskilt, paneler eller hele informasjonstavler– vi kan hjelpe!

Har du ønsker for plate- og informasjonsskilt som du lurer på om vi kan oppfylle? Ta kontakt i dag!