Søknadsplikt

Når det gjelder plassering og oppsett av skilt, har kommunene visse regler og restriksjoner. Skiltforum har god oversikt over hvilke regler som gjelder, og vi hjelper deg gjerne med selve søknadsprosessen.

Hvilke skilt er søknadspliktige?

Som hovedregel er ikke skilt og reklameinnretninger med størrelse på inntil tre kvadratmeter søknadspliktige. Skal skiltet føres opp eller tas ned over fortau eller andre folksomme områder, må det imidlertid søkes om tillatelse til dette. Det gjelder også dersom det skal henges opp flere skilt på én fasade. Lysskilt er alltid søknadspliktige, og det samme gjelder frittstående skilt, særlig om det skal plasseres ut mot vei.

Hvem kan søke?

Har du et skilt du ønsker å plassere, er det vesentlig å huske på at det kun er fagpersoner eller tiltakshaver som kan søke om tillatelse til dette. En bedrift som sådan kan ikke søke, men Skiltforum bistår gjerne med søkeprosessen. Vi har over 20 års erfaring og har en god dialog med plan- og bygningsetaten i flere kommuner. Dette gjør at vi enkelt kan tilpasse dine skilt og ønsker i tråd med din kommunes restriksjoner.

Vi søker for deg

Skiltforum vet hva som skal følge med en søknad, og vi tar et fast honorar for å ordne dette for våre kunder. For mer informasjon om søknadsprosess og pris, kan du ta kontakt med oss her.