Vindusdekor

Å dekorere et vindu kan gjøres på mange ulike måter. Tradisjonelt benyttes folie – og her er mulighetene mange – men man kan også ta i bruk andre materialer for å utnytte reklameeffekten av et vindu!