HMS merking

Det er viktig med god merking av dører, trapper, glass og rømningsveier, som avverger ulykker og sikrer tilgjengelighet for alle. Ved hjelp av gode kontraster og/eller taktile løsninger sørger vi for at alle finner fram, og ikke går gjennom glasset.

[modula id="244152"]