Mange kontorer har behov for skjerming på glass eller merking i henhold til universell utforming. Vi kjenner kravene og kan hjelpe til med en utforming som dekker deres behov.