Vi har vært leverandør til Volvo Maskin Service i en årrekke, og setter stor pris på det gode samarbeidet.

Opp gjennom årene har vi laget dekor for biler av svært varierende format, tekster og dekor for diverse maskiner og kjøretøy, reklameseil, roll-ups og skilter.
Det er med andre ord stor variasjon i produktene, selv om det er bildekor som utgjør hovedvekten av produksjonen.
Denne består av foliedekor og kjøretøybilder trykket i refleks. Alle bilene dekoreres etter samme design-lest, som så tilpasses de ulike modellene.

Displayproduktene brukes på messer, utstillinger og i egne lokaler, alt fra roll-ups og displayvegger til ISO-diplomer.
Vi leverer også årsmerker og kontrolloblater som hvert eneste kjøretøy skal være merket med. Oblatene viser at maskinen er kontrollert og godkjent etter forskriftene, og når den skal kontrolleres neste gang. Slik bidrar de til å sikre kvaliteten på maskinene som leveres.