Montering

Montering av skilt, fasadedekor og profileringsmateriell

Hvis du bestiller skilt eller reklamemateriell fra oss i Skiltforum, hjelper vi også gjerne til med montering. Våre profesjonelle montører kan håndtere alle våre produkter: fra kjøretøy, via foliemontasje inne og ute, til oppsett og oppheng av store og små skilt.

AVKLARING FØR MONTERING

Bygningseiere, kommuner, vedtekter, lover og regler kan spille en rolle for hvordan montering av større skilt og dekorelementer skal utføres. Vi har lang erfaring med montering, og vi kjenner til de fleste utfordringene i forbindelse med montering av profilerings- og reklamemateriell.  Våre erfarne rådgivere kan derfor bistå med informasjon om hvilke tillatelser som eventuelt må innhentes og hvem dette må avklares med før monteringen igangsettes.

Det kan i mange tilfeller være en søknadsplikt for å sette opp fasadeskilt. Skiltforum AS har lang erfaring med plan-og bygningsetaen og kan bistå i prosessen.