Vi tar våre forholdsregler på Skiltforum, men holder åpent!

Den uvirkelige virkeligheten vi forholder oss til akkurat nå, påvirker oss alle. I Skiltforum ønsker vi å bidra med det vi kan, både kollektivt som en leverandør og en arbeidsplass, men også som samfunnsborgere.

Fra og med mandag 16.03 vil vi begrense nærkontakten med kunder og leverandører. Det innebærer at vi vil levere ut og ta imot varer utendørs, og vi vil ikke gjennomføre møter med eksterne i våre lokaler de nærmeste ukene.

Enn så lenge opprettholder vi driften, inkludert produksjon og montasje, men i redusert omfang. Vi vil være tilgjengelige både på telefon og epost som vanlig, og gjøre hva vi kan for å sikre gode leveranser gjennom denne krisen.Vi vil også sørge for godt renhold av arbeidsflater, materialer og varer, og følge FHIs generelle råd om hygiene og smittevern.

Hvor lenge dette vil vare, og hva konsekvensene blir på sikt vet vi jo ingenting om, men vi velger å tro på at vi kommer ut på andre siden i god behold, alle sammen.

Ta vare på dere selv og hverandre!

Mvh alle oss i Skiltforum